Hoe kom je tot een flexibel opleidingsaanbod?

Door de snelle veranderingen in de markt zoeken organisaties steeds vaker naar de mogelijkheden om werknemers flexibel op te leiden. Instroom van nieuwe medewerkers verloopt grillig, waardoor klassikaal trainen niet altijd een optie is. Kennis en vaardigheden van huidige medewerkers lopen uiteen, waardoor leerbehoefte binnen een team verschilt. En training voor persoonlijke ontwikkeling is voor elk individu anders.

 

Maar hoe kom je tot een flexibel opleidingsaanbod voor het trainen van nieuwe medewerkers en het door ontwikkelen van professionals? En hoe zorg je ervoor dat dit aanbod praktisch uitvoerbaar is?

 

Leerlandschap

Het inrichten van een ‘leerlandschap’ met verschillende leerpaden zorgt ervoor dat medewerkers adaptief hun leerdoelen kunnen bereiken. Je gaat als het ware verschillende routes uitstippelen die leiden tot een concreet doel, bijvoorbeeld een vaardigheid of een kenniscomponent. Elk leerpad bestaat uit één of enkele leerinterventies met online en offline leervormen gecombineerd met leren in de praktijk. Afhankelijk van bestaande kennis en ervaring volgen medewerkers de leerpaden die bij hen passen. Om te komen tot een haalbaar leerlandschap is het belangrijk om de volgende stappen te doorlopen:

Leerlandschap 01 111955333109

 

  1. Kick-off : Doel van de kick-off sessie is om te komen tot een gezamenlijke opleidingsvisie van de organisatie.
  2. Interviews: Het is belangrijk om de doelgroep op alle niveaus te spreken om eisen, wensen en leervoorkeuren in kaart te brengen.
  3. Analysefase: Wie houdt zich in de organisatie bezighoudt met leren & ontwikkelen? Hoe is dit geregeld? Welke content is er al? Wat zijn de beschikbare systemen, processen en methodieken?
  4. Gewenste situatie: Werk vervolgens de ideale situatie uit in het ‘leerlandschap’ waarbij je optimaal gebruik maakt van bestaande resources, materialen en middelen.
  5. Scoping: Alle leerdoelen en -behoefte met betrekking tot kennis, vaardigheid, inzicht en gedrag zet je in één sheet, met de bijbehorende leervormen. Hiermee ontstaat overzicht wat beschikbaar is en wat nog ontwikkeld/ingekocht moeten worden.
  6. Opleidingsplan: Tot slot kan je in concrete ‘milestones’ beschrijven welke stappen moeten worden genomen om de ideale situatie te bereiken. Aan elke milestone kan je acties koppelen die nodig zijn om het resultaat te halen.

 

Het inrichten van het leerlandschap is afhankelijk van de complexiteit van de organisatie of afdeling. We adviseren om een onderwijskundige erbij te betrekken omdat zij de juiste keuzes maken om leerinterventies en leerdoelen op elkaar af te stemmen.

© Copyright Smart Learning Company 2017
Design door: Smart Learning Company | Realisatie: Euforiedesign